اعلام جرم وزارت بهداشت و دادستانی علیه مدعیان انرژی درمانی – همشهری آنلاین

اصول اخلاقی قوانینی هستند که اجازه نمی دهند آنتوان آی به ما آسیب بزند و اینگونه ما روش کنترل آن را یاد میگیریم در غیر این صورت همانند یک شمشیر دو لبه است و احتمال اینکه به خودمان آسیب برسانیم زیاد است. شفقنا- رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: فقه قدرت ورود در همه مسائل علمی را دارد و اگر فقه خود را جدا از علم بداند منجر به آسیب های جبران ناپذیری در آینده خواهد شد. پس محرک جهان، آگاهی درون ذره است، نه نیروی ماورایی مطلق که منشأ تمام حرکت های جنبندگان از قدرت اوست. درمانگر با قرار دادن دست بر روی قسمتهای منفی بدن و بالعکس، جریانهای انرژی را در بدن بیمار متعادل میکند، قطب درمانی شامل تکان دادن بدن بیمار و نگه داشتن سر و همچنین روشهای معمول ماساژ است، برای درمان بیشتر بیماریها حدود ۴ جلسه قطبیت درمانی لازم است که هر جلسه حدود یک ساعت به طول میانجامد؛ بعد از یک دوره درمان، درمانگر به بیمار نوشیدن مایعات فراوان را به مدت یک تا دو هفته همراه با سایر تغییرات رژیم غذایی به عنوان بخشی از یک برنامه کلی سمزدایی داخلی پیشنهاد میکند. کند، طبیعتاً درمانگر اول بهتر بوده است و شخص دومی انرژیاش زمختتر بوده است و چون زخمت بوده مثل اسکاج حسش میکرده است وقتی خیلی لطیف شود شخص حس کمتری دارد، بهمحض اینکه انرژی را بهطور مشهود حس کند آن انرژی زمخت است و در سبک هایی که بیشتر از انرژی الهی استفاده میشود درمانگری که درمان کند کمکم انرژی اش لطیفتر میشود پس درمانگری که انرژی زمختتری دارد نشان میدهد که کم تجربهتر است یا اگر تازه کار نیست احتمالا سیستم انرژی آلودهای دارد و یا نکاتی را رعایت نمیکند، انرژیهای زمخت هرچه آلوده میشوند زمختتر هم میشوند و به نوعی غلیظ میشوند و این(نمک) راحتتر آنها را جذب میکند، در واقع مثل این است که یکسری براده آهن ریختهاید که یکسری از آنها خیلی درشت هستند اینها انرژیهای آلوده هستند و یکسری که ریزتر و کوچکتر هستند، انرژیهای لطیفتر و سالمتری هستند و یک آهنربا دارید که برادههای درشت راحتتر به آن میچسبند و آن ریزها حالت پودر هستند و اگر دست بکشید روی آهنربا میریزند، قسمتهای درشت چون با سطح بیشتری تماس دارند میچسبند و به سختی به آن گیر میکنند.

سنگ درمانان معتقدند که عصای جادوگران قدیمی در سر خود دو تکه سنگ بزرگ داشته که این دو سنگ با تاثیری که روی هم داشته اند قدرت چند برابری به صاحبشان می داده اند. ما با رابرت یونگ هم عقیده ایم، هنگامی که می گوید: بشریت هنوز به سرانجام نرسیده است و با خطرهای مرگباری در نبرد است، به او نهیب می زنند، تا خود را فاش سازد و گسترش بخشد. اصولاً هم در ریکی و هم در حلقه، هیچ کاری حتی درمان پیش از کسب آگاهی صورت نمی گیرد. پس بر فرض اینکه در ریکی و حلقه، الهاماتی صورت بگیرد، دلیل بر الهی بودن آن نیست و غیراسلامی بودن آن در مباحث پیش رو بیشتر آشکار خواهد شد. چند سال پیش که در حال تست سیستم های مختلف انرژیکی بودم به این نوع مدیتیشن برخوردم. این رنگ مربوط به چاکرای گلو یا حلق است و روی بیماریهای گرفتگی گلو و ناراحتیهای عصبی تأثیر مثبت دارد.

همانطور که اشاره کردیم هفت چاکرای اصلی در بدن ما وجود دارد که در سراسر بدن ما قرار دارد در اینجا مختصراً در مورد هفت چاکرا و آن چه که در هر یک از آن ها نمایان است ، مکان آن ها و مسائل مربوط به هر یک از آن ها را توضیح میدهیم . در مورد چاکرای فردی و گروهی نیز فرض در ریکی بر این است که مجموعه فرایندهایی که یک شخص در مورد خود یا جمع انجام می دهد، سطحی از انرژی را ایجاد می کند که برآیند و عکس العمل آن عمل انجام شده است. داشتن شناخت از فرآیندهایی که در تتا هیلینگ توضیح داده شده، برای استفادهی کامل از این کتاب ضروری است. هر آنچه روی دهد، در ید قدرت ماست و مشاهده چگونگی گسترش علاقه به حقیقت، برای ما دلگرم کننده است (همان، ص۳۹). این قسمت عبارت است از: سطح خویشتن شناسی آگاهی از انرژی موجود در ما و انرژی طبیعت (پالان، ۱۳۸۴، ص۳۶). از این رو به آنان معصوم گفته میشود. در دوره پیشرفته، روش های بهره برداری از انرژی به مجرا نشان داده می شود که تمرین معنوی و شفابخشی فرد را افزایش می دهد.

در اثر انرژی، گاو سرش را پایین انداخت، چشمهایش را نیمه باز کرد و به آرامی ایستاد. با توجه به علل و علائم سردی معده، وضعیت سردی معده را میتوان به 2 نوع «معده سرد با هجوم سرد» و «سردی معده با کمبود انرژی گرم کننده» طبقهبندی کرد. رشد مرحله ای حاصل می شود که شما را به بصیرت و دانش و حس آگاهی از وحدت با تمامی خلقت و به عشق می رساند (باگینسکی و شارامون، ۱۳۸۶، ص۴۶). تنها چیزی که می تواند در درون ما آشکار شود، قابلیت هایی است که همیشه آنجاست، گشوده و در انتظار گسترش، هنر شفابخش ریکی، یکی از این قابلیت های شگفت انگیز است (همان). در این مورد، همه ادیان و مذاهب، اتفاق نظر دارند و همه پیام ها و نویدهای الهی، با رحمانیت شروع شده و خاتمه می یابد و از هر دری که وارد شویم، با رحمانیت او روبه رو هستیم (همان، ص۱۷و۱۸). شبکه شعور کیهانی مجموعه هوش، خرد و یا شعور حاکم بر جهان هستی است که به آن آگاهی نیز گفته می شود و یکی از سه عنصر موجود در جهان هستی است. درحقیقت، شبکه شعور کیهانی، همان هوش و خرد حاکم بر جهان هستی است؛ چراکه جهان هستی، متشکل از انرژی و آگاهی معرفی می شود که این آگاهی و شعور کیهانی، جهان را به حرکت درمی آورد و هر کس با آن پسوند رابطه برقرار کند، به درجه بالای آگاهی و رشد می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید